Større skrift: A A A

"Det gule heftet" 2017

"Det gule heftet" 2017 kommer kun i elektronisk versjon. Det er endringer pr 15.2.2017.
20.02.2017

Stortingsmøter om kommunereformen

Kommunereformen og forvaltningsnivået for tannhelsetjenesten sto på agendaen da Anne-Gro Årmo, Gerd Bang-Johansen og Parats nestleder Vegard Einan besøkte Stortinget i går.
14.02.2017

Kommunereformen, ThsF i møte med KMD og HOD

Mandag møtte leder og nestleder i Tannhelsesekretærenes Forbund og nestleder i Parat statssekretær Kristin Holm Jensen fra Kommunal - og moderniseringsdepartementet og statssekretær Lisbeth Normann fra Helse- og sosialdepartementet.
19.01.2017