Større skrift: A A A

Lønn og arbeid


ThsF/Parat forhandler om tariffavtaler og hovedavtaler med arbeidsgiverforeningene Virke (for tannhelsesekretærer i private virksomheter), KS (for tannhelsesekretærer i kommunale og fylkeskommunale virksomheter), Spekter (for tannhelsesekretærer i helseforetakene) og Staten (for tannhelsesekretærer i statlige virksomheter).

 

Tariffavtaler:
Hovedtariffavtale i staten 2018-2020
A-rundskriv 1-2018 Hovedtariffavtale 2018-2020 (Kommune/KS-YSK/Parat)
Protokoll Spekter helse A2 - område 10 (15. mai 2018)
Mønsteravtale for Tannhelsesekretærer 2016-2018 (Virke - YS/Parat)

Hovedavtaler:
Hovedavtalen i staten 2017-2019
Hovedavtalen KS 2016-2017. Forlenget med to år
Hovedavtalen mellom Spekter og YS 2018-2021

Resultater fra tariffoppgjøret 2018:
Tariffinformasjon - Enighet Mønsteravtalen for tannhelsesekretærer 10.10.18
Protokoll - Den Norske Tannlegeforening og Parat  Mønsteravtale 10.10.18
Tariffinformasjon KS 2018 
Resultat hovedtariffoppgjøret KS 2018
Tariffinformasjon Oslo kommune 2018
Enighetsprotokoll hovedoppgjøret Oslo kommune 2018
Tariffinformasjon stat 2018
Tariffinformasjon Spekter A-del 2018
Tariffinformasjon Spekter A2-helse 2018


Resultater fra tariffoppgjøret 2017
Tariffinformasjon Mønsteravtalen 2017 
Protokoll forhandlinger Mønsteravtalen 2017
Tariffinformasjon KS 2017
Tariffinformasjon Stat 2017
Tariffinformasjon i pdf i Spekter del A2, mai 2017


Resultater fra tariffoppgjøret 2016:
Tariffinformasjon Mønsteravtalen 2016
Tariffinformasjon KS 2016
Tariffinformasjon stat 2016
Tariffinformasjon - Enighet Spekter Del A1 Helse – Sosiale bestemmelser 22.04.16
Tariffinformasjon - avsluttende for handlinger A2

 


Forhandlinger Mønsteravtalen 2018. Forhandlingsdato 9.10.
Forhandlinger Mønsteravtalen 2018. Forhandlingsdato 9.10.