Større skrift: A A A

Kontaktinformasjon


Leder:
 Gerd Bang-Johansen 
Mobil: 98 48 81 00 
gerd.bang.johansen@parat.com 

E-post: thsf@parat.com

Telefon: 
21 01 36 00
Faks: 21 01 38 00

Organisasjonsnummer: 971 48 0270

Besøksadresse:
Lakkegata 23, 2 etg, 0187 Oslo

Postadresse: 
Postboks 9029 Grønland, 0133 Oslo