Større skrift: A A A

Dato for ThsF-kongressen 2019 er fastsatt

ThsF-kongressen 2019 arrangeres 4. og 5. juni på Scandic Oslo Airport på Gardermoen.
Tirsdag 4. juni, mingel på kvelden.
Onsdag 5. juni, fagdagen med aktuelle temaer.
Sett av datoene allerede nå!

20.11.2018

TkØ søker autorisert tannhelsesekretær 40% fast stilling

TkØ har et tilrettelagt tannhelsetilbud til personer som har vært utsatt for tortur, overgrep eller som har odontofobi (TOO). Tilbudet er en del av en nasjonal satsing, og innebærer tilvenning og eksponeringsbehandling. TkØ søker etter erfaren tannhelsesekretær til fast stilling innen TOO.

20.11.2018

Landsmøtet: Vil ha konvensjon om vold og seksuell trakassering

Parat vil jobbe for at Norge, som et land med et trygt, organisert og likestilt arbeidsliv, skal bruke sin ekspertise som pådriver for en ILO-konvensjon om kjønnsbasert vold og seksuell trakassering på arbeidsplassen. Det besluttet Parats landsmøte onsdag.
16.11.2018